Klachten & Complimenten

Indien je graag feedback zou willen geven over je ervaring met Psycholoogwereldwijd.nl, dan staan wij daar zeker voor open. Jouw feedback stelt ons in staat om ons aanbod te verbeteren.

Alle betrokkenen bij Psycholoogwereldwijd.nl werken vanuit een passie om mensen verder te helpen. Dit geldt ook wanneer er iets minder goed in de behandeling loopt. Bespreek het dus vooral!

Positieve ervaringen horen we natuurlijk ook graag! Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw gedachten, ideeën, of suggesties voor verbetering met ons te delen.

Klachtenprocedure

Indien je een klacht hebt, ontevreden bent over de behandeling, de bejegening, of keuzes die tijdens je behandeling zijn gemaakt, verzoeken wij je om dit zo spoedig mogelijk met ons te bespreken. Wij houden ons hierbij aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Vaak kunnen klachten in een eerste contact naar tevredenheid worden opgelost.

Als er sprake is van ontevredenheid of een klacht stellen wij onderstaande stappen voor:

Bespreek de situatie ten eerste met je behandelaar. Onze ervaring is dat dit veelal al voldoende is om het euvel op te lossen. Komen jullie er samen niet uit, richt je dan tot de Klinisch Coördinator van Psycholoogwereldwijd.nl. Dit is Stella van Schaik en zij is te bereiken via stella@psycholoogwereldwijd.nl. Zij zal samen met jou naar een oplossing kijken. Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, kun je je wenden tot de directeur van Psycholoogwereldwijd.nl (Niek Rosens). Hij is te bereiken via niek@psycholoogwereldwijd.nl. Mocht ook dit niet het gewenste resultaat geven kun je je wenden tot een onafhankelijke partij waar wij bij zijn aangesloten: erisietsmisgegaan.nl.

Erisietsmisgegaan.nl is een externe organisatie om onvrede en klachten over de door ons geleverde zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede met hen gedeeld, dan beoordeelt Erisietsmisgegaan.nl of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Erisietsmisgegaan.nl. U start dan nog geen procedure op. Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Erisietsmisgegaan.nl. U kunt ook een e-mail sturen aan info@erisietsmisgegaan.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Erisietsmisgegaan.nl u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Voor algemene vragen kun je altijd contact opnemen met ons algemene mailadres: info@psycholoogwereldwijd.nl

 

Contact
close slider